Live code E-Learning Landing Page với HTML CSS SASS

Live code E-Learning Landing Page với HTML CSS SASS
Thiết kế: https://www.figma.com/community/file/1029023791566203786

—– Tham khảo các khóa học của mình:
🔥 Khoá học HTML CSS cơ bản: https://evondev.com/khoa-hoc-html-css
🔥 Khóa học HTML CSS nâng cao: https://evondev.com/khoa-hoc-huong-dan-cat-psd
🔥 Khóa học Javascript cơ bản đến nâng cao: https://evondev.com/khoa-hoc-javascript-co-ban—— Kết nối với mình
🤝 Fanpage: https://www.facebook.com/evondevblog/
🤝 Facebook: https://www.facebook.com/tuan.trananh.0509
🤝 Blog: https://evondev.com
🤝 Group: https://www.facebook.com/groups/2565163230401512
🤝 Tiktok: https://tiktok.com/@evon.dev

—— Source code
💻 Github: https://github.com/evondev/livestream/tree/master/skilline

—— Ủng hộ mình làm videos nha
🙏 Donate: https://evondev.com/donate/

You May Also Like